วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-newsภาพข่าว

จิตอาสาชัยภูมิร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี2566

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์และการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อทำที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล ณ บริเวณพื้นที่ลำห้วยจอก บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยลำห้วยจอกแห่งนี้ มีระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ครอบคลุมในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้แก่ ตำบลบ้านค่าย ตำบลหนองไผ่ และตำบลโนนสำราญ และ ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญและหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร อาทิ การปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารทางน้ำให้ชุมชน โดย มีนางสาวอรอาภา โลห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ส่วนราชการจังหวัด ส่วนราชการอำเภอ นายก อบต.โนนสำราญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคชัยภูมิ