วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-Healthy

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง อย่าประมาท! ระวัง 5 โรคฮิต ช่วงฤดูหนาว

            นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ของโรคในช่วงปลายปีนี้ ประชาชนมักเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศที่เย็นลงมักจะส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จากภูมิคุ้มกันที่ลดลง ในขณะเดียวกันเชื้อไวรัสบางชนิดก็สามารถมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น สำหรับโรคที่มักพบในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคมือเท้าปาก โรคหัด และโรคอุจจาระร่วง

                “คาดว่าในช่วงนี้อาจพบผู้ป่วยจาก 5 กลุ่มโรคดังกล่าวในช่วงฤดูหนาวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคโลหิตจาง เนื่องจากมีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้ว โดยขอให้รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับหน้าหนาว  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว