วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-newsชุมชน-สังคม

นายก อบจ.นครสวรรค์ นำคณะตรวจเยี่ยมพร้อมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ.ลาดยาว

นครสวรรค์ : เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายพัทธิยะ ชาวเวียง ส.อบจ. เขต 2 อำเภอลาดยาว นายกิจจา สีมาขจร นายก อบต.มาบแก นายทะวิช คันทวงษ์ ผอ. รพ.สต. มาบแก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาตรวจเยี่ยมบ้านของนางฉลวย บ้วนหลี อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 1 ต.มาบแก อ.ลาดยาว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาศัยอยู่ในเพิงสภาพทรุดโทรม ซึ่งเป็นเล้าหมูเก่า ทั้งยังไม่มีไฟฟ้าใช้

นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้แสดงความห่วงใย ต้องการที่จะปรับปรุงที่พักอาศัยให้ใหม่ แต่เนื่องจากนางฉลวยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นทื่ดังกล่าว เเละเจ้าของพื้นที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นในอนาคต จึงยังไม่อนุญาตให้มีการปรับปรุงซ่อมเเซมบ้านให้เป็นการถาวรได้และยังต้องพักอาศัยอยู่ที่เถียงนามุงแฝกไปตามเดิม

ในเบื้องต้น นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้มอบที่นอนยางพารา เเละจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป อาทิ จัดหาหลอดไฟโซลาร์เซล พัดลมโซลาร์เซล ปัจจัยในการดำรงชีวิต พร้อมให้กำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป.

ภาพ-ข่าว : ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์