วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

พม.มอบเครื่องมือทำกินพร้อมเงินทุน ให้กลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพสู้วิกฤตโควิด-19

กทม.(9 ก.พ.2565) เมื่อเวลา 11.15 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 8 ราย อีกทั้งกล่าวสร้างขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางโดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว

นายจุติ กล่าวว่า สังคมดีเพราะคนดีไม่นิ่งเฉย สังคมไม่ก้าวหน้าเพราะคนดีนิ่งเฉย วันนี้ เป็นการพิสูจน์ว่ากระทรวง พม. ได้มอบทักษะ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เราได้มอบเบ็ดให้ไปหาปลา ซึ่งเราได้ลงมือทำจริงให้กับประชาชน คนที่ได้รับจะมีผลต่อชีวิต ทำให้เปลี่ยนชีวิตของเขาได้จริง

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม “ปฏิบัติการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สืบเนื่องจากกระทรวง พม.ประกาศมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งสร้างอาชีพ รายได้ที่มั่นคง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 เพื่อให้ประเทศและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้แก่กลุ่มเปราะบาง อาทิ เตาอบขนม รถเข็นขายลูกชิ้นทอด อุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยว ทำขนม ตัดผม และการเพนต์เล็บ รวมทั้งทุนประกอบอาชีพ