วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+Local-newsnorthern-news

ป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักโดยสาร เพื่อหลบแดดหลบฝนให้ชาวแม่สอด

         ตาก (21 พ.ค.62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดย นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคมตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง

         ทั้งนี้ เมื่อปี2561 ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารไว้ ณ ที่นี้ไปแล้ว 1 หลัง รวมค่าก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก