วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

จ.อุดรธานี รับ-มอบสิ่งของ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ”

ที่บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี (18 ธ.ค.2566) เวลา 14.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายกฤษณ์ชานนท์ อุทัยเลี้ยง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สป.อบจ.อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมรับ-มอบสิ่งของสนับสนุนทรัพยากร จากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระดับอำภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ และรถกระบะ จำนวน 1 คัน ช่วยดำเนินการขนย้ายฯ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานรับมอบของสนับสนุนฯ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.อุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ที่ปรึกษา ผวจ.อุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปจ.อุดรธานี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี (ท.) นายณัฐพงษ์ วงศ์คำปิน หัวหน้า สนง.จ.อุดรธานี นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.อุดรธานี นายธีรนัย นพตลุง ขนส่ง จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบของสนับสนุนฯ

กิจกรรมรับ-มอบสิ่งของสนับสนุนทรัพยากร จากภาคีเครือข่าย ฯ สืบเนื่องมาจาก จ.อุดรธานี กำหนดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่ออำนวยการ กำกับดูแล บูรณาการทุกภาคส่วน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ” และกำหนดตัวชี้วัดในภาพรวม ให้จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดมาตรการตรวจติดตามการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยม หรือตรวจติดตามผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับพื้นที่ ในช่วงคุมเข้ม ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2567 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการรับ-มอบสิ่งของสนับสนุนทรัพยากร จากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับอำภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

สำหรับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน มอบสิ่งของสนับสนุนฯ มีอาทิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี ประกันสังคม จ.อุดรธานี หอการค้า จ.อุดรธานี สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ชมรมอาสารักษาดินแดน (อส.) กองพันนเรศวรอุดรธานี บริษัทโตโยต้าอุดรธานี บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จำกัด สาขาอุดรธานี 1 บริษัทอุดรทวีทรัพย์ (1990)จำกัด บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จำกัด บริษัทเอ็มจี มอเตอร์ จำกัด สาขาอุดรธานี และหจก.พรของแม่ขนส่ง เป็นต้น