วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Economicsenvironment

อบก.สรุปสถานการณ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิต 2 เดือนแรกปี2566 โตกว่า 5 เท่าเทียบกับปีก่อน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ระบุสถานการณ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์เริ่มปีพ.ศ.2566 ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ในรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ผ่านตลาดทางการ หรือ Over-the-Counter (OTC) เริ่มคึกคักมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน 2 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566 เติบโตมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2565 โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 20-218 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับโครงการ T-VER ที่ผู้ซื้อให้ความสนใจและซื้อไปเพื่อใช้ชดเชยยังคงเป็นโครงการประเภทพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล และชีวภาพ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสถิติการรับรองคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ประเภทพลังงานทดแทนมีการรับรองคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนมากที่สุด ในจำนวนกว่า 8.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 59.57% ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่มีการรับรองจาก อบก. ทั้งหมด

สำหรับราคาคาร์บอนเครดิตในรูปแบบ OTC ผู้ซื้อและผู้ขายจะพิจารณากำหนดราคาโดยขึ้นกับปัจจัยดังนี้
1. ต้นทุนส่วนเพิ่มในการทำโครงการ T-VER เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างผู้ทวนสอบ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตของ อบก.
2. จำนวนปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้ง
3. ผลประโยชน์รวม (Co-benefit) ของโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติมขั้นตอนการทำโครงการ T-VER: https://ghgreduction.tgo.or.th/th/
ข้อมูลเพิ่มเติมราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต: http://carbonmarket.tgo.or.th/
#TGO #Carboncredits #CarbonMarket #TCOP #TVER #คาร์บอนเครดิต #ตลาดคาร์บอน #ก๊าซเรือนกระจก #ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิต #ระบบทะเบียนคาร์บอน

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)