วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

ศูนย์ศีกษาฯ เขาหินซ้อนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้ประโยชน์ย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากหญ้าแฝกและดิน

ที่อาคารฝึกอบรมงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ด้านการให้สีจากหญ้าแฝกและดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และหัวหน้างานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากหญ้าแฝก และดินเขาหินซ้อน มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์ สามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ราย

 

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงณ์ ตั้งหลัก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการย้อมสี มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

#เขาหินซ้อน #Khaohinsorn #KHSRDSC
#ป่าหายน้ำแล้งดินเลวก็พัฒนาได้🌾🪨🌳
วรรณิภา พงษ์จรูญ /ถ่ายภาพ รายงาน📷