วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-รอบกรุง

“มูลนิธิเมาไม่ขับ” ชวนคนไทยส่งแสงรำลึกถึง “หมอกระต่าย” ด้วยการเปิดไฟหน้ารถ/ไฟฉายโทรศัพท์มือถือ วันที่ 21 ม.ค.นี้ เวลา 15.09 น.เป็นเวลา 1 นาที

มูลนิธิเมาไม่ขับโดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ทำหนังสือขอเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานนำคณะรัฐมนตรีร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึง “หมอกระต่าย” ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไป และเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ได้รู้ถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง

ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยซึ่งขาดระเบียบวินัย ขาดพื้นฐานการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันระบบอุปถัมภ์ การคอรัปชั่น ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนขึ้นในสังคม ส่งผลให้ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 19,000 คน บาดเจ็บ 1 ล้านคน ทั้งนี้ไม่รวมผู้พิการทุพพลภาพกว่า 6 หมื่นคน

ภัยเงียบที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนนที่ถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ขับขี่รถและผู้บังคับใช้กฎหมายมานาน คือการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ดังจะเห็นปรากฎข่าวมีผู้ถูกรถชนขณะเดินข้ามทางม้าลาย การเร่งความเร็วขณะรถใกล้ถึงทางม้าลาย การบีบแตรไล่คนข้ามทางม้าลาย การบีบแตรไล่รถที่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการเพาะบ่มนิสัยที่ไม่ดีของผู้ขับขี่รถในประเทศไทย จนถูกนานาอารยประเทศมองว่าประเทศไทยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ไร้วัฒนธรรมความปลอดภัย

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.09 น. เกิดเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องเศร้าเสียใจ เมื่อ แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย ) จักษุแพทย์ผู้มีอนาคตไกล ได้ถูกสิบตำรวจตรีนรวิชญ์ บัวดก ตำรวจควบคุมฝูงชน ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนคุณหมอกระต่าย ขณะข้ามทางม้าลาย เหตุเกิดบริเวณทางม้าลายหน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งข่าวการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย ) ได้ก่อให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายขึ้นทั่วประเทศ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มูลนิธิเมาไม่ขับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานสนับสนุนการรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา สโมสรโรตารี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครอบครัวสุภัตวัตรจริยากุล (ครอบครัวแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล )( หมอกระต่าย ) เครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมร่วมใจคนไทยส่งแสงเพื่อหมอกระต่าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึง “หมอกระต่าย” โอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ “หมอกระต่าย” ได้เสียชีวิตขณะเดินข้ามทางม้าลายแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจละเมิดกฎของความปลอดภัย ชนจนหมอกระต่ายเสียชีวิต ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่หมอกระต่ายเสียชีวิต เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงบนท้องถนนโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยหนังสือฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงมีหนังสือมาเพื่อขอเชิญท่านเป็นประธานนำคณะรัฐมนตรีร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไป และเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ด้วยการเปิดไฟหน้ารถ หรือ เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1 นาที