+Local-newsnorthern-news

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่ม1ล้านบาท แจกหน้ากากN95 ชาวชร.สู้ภัยฝุ่น

เมื่อวันที่5 มษายน 2562มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย โดยมอบผ่าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง และอ.แม่สาย จ.เชียงราย อีก 14 จุด รวมทั้งสิ้น 9,000 ชิ้น โดยมี นายทวีชัย อาศิรพงษ์พิศิษฐ์ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมมอบ

โดยก่อนหน้านี้ (วันที่ 3 เมษายน2562) ได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 600 ชิ้น และยังคงทำการแจกหน้ากากอนามัย N95 อย่างต่อเนื่องจนถึงเย็นวันนี้ (5 เมษายน 2562) รวมจำนวนหน้ากากอนามัย N95 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทำการแจกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

 

     ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งขอส่งกำลังใจให้กับชาวจงหวัดเชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาที่ลงพื้นที่ดับไฟป่าทุกท่าน

#สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪