+รอบกรุง

“เปิดประตูสู่วิถีแห่งเงินตรา” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กล่าวว่า สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้กำหนดจัดกิจกรม “เปิดประตูสู่วิถีแห่งเงินตรา” ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเงินตราให้แก่ ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา รวมถึง ผู้ที่มีความสนใจเฉพาะทางเกี่ยวกับเหรียญ ให้ได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวของ “เงินตรา” ในหลากหลายแง่มุมอย่างลึกซึ้งรอบด้าน

ในงานมีการจัดกิจกรรม “ตามรอยวิถีแห่งเงินตรา” นำน้อง ๆ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จากโรงเรียนวัดชนะสงครามและโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมท่อง “พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยงามและทันสมัยแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภายในมีการจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ และเหรียญที่หาชมได้ยากจากทั่วโลก รวมกว่า 4,000 เหรียญ

นอกจากนี้ ทางสมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง ได้นำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญสะสมหายาก และเงินพดด้วง ฯลฯ มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักสะสมเหรียญตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดประตูสู่วิถีแห่งเงินตรา” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๕๒ เว็บไซต์ https://emuseum.treasury.go.th/ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/coinmuseumthailand