วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-รอบกรุง

กรมควบคุมโรค ลุยตรวจร้านค้าปลีก หลังบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบวันแรก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค และพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส.ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าปลีกที่มีการจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น

จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และร้านโชห่วยในเขตปริมณฑล พบร้านค้าปลีกมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตเฉพาะบุหรี่ซองแบบเรียบรูปแบบใหม่เท่านั้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้เริ่มนำบุหรี่ซองแบบใหม่มาขายก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนบุหรี่ซองรูปแบบเก่าที่ค้างอยู่ได้ส่งคืนให้กับตัวแทนผู้ค้าส่ง และบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้าไปก่อนหน้านี้แล้ว

กรมควบคุมโรค ขอย้ำเตือนไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ที่อาจเข้าใจผิดและจำหน่ายสินค้าบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจพบร้านค้าขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852