วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคมรอบกรุง

ทีม Gen A มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน RDPB Camp รุ่นที่ 12 จากโครงการบ้านหนองบัว พื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. กทม.(14 กันยายน 2565) นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

🎊ในงานนี้ เยาวชนจำนวน 10 ทีม จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 10 แห่งทั่วประเทศได้จัดทำโครงการ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ นำผลงานส่งเข้าประกวด ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ

🏆 ทีม Gen A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้จัดทำ 🌱โครงการบ้านหนองบัว : พื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน : (Go Green Sandbox : Ban Nong Bua) สร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ อาทิ การนำกระบอกไม้ไผ่ที่เหลือใช้หรือทิ้งแล้วมาทำเป็นกระถางเพาะต้นไม้ป่าชายเลนและการนำขยะจำพวกขวดพลาสติกมาทำเป็นส่วนผสมอิฐคอนกรีต ให้แก่ชุมชนสำเภาคว่ำ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 🎋🌊

สำหรับรางวัลอื่น ๆ ได้แก่ทีมดังต่อไปนี้
⭐️⭐️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ 💐 ทีมแคแสดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
💐 ทีมลังกาสุกะ 2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
⭐️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่
💐 ทีม IED.RUTS CLUB #2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
💐 ทีมคชสาร สเร็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

☀️รางวัลชมเชยด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
▫️ ทีม SW TEAM 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
☀️รางวัลชมเชยด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
▫️ ทีม Logistics NSTRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
☀️รางวัลชมเชยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
▫️ ทีมคืนป่าเซราะกราว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
☀️รางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์
▫️ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
☀️รางวัลชมเชยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
▫️ ทีม NBU เยาวชนคนสร้าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต