+ประชาสัมพันธ์

พม.ชวนส่งของขวัญให้น้องในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ขอชวนคนใจบุญส่งของขวัญให้เด็ก ที่อยู่บ้านหรือสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร1300 หรือส่งที่บ้าน /สถานสงเคราะห์ ตามจังหวัดต่างๆได้เลย