+ประชาสัมพันธ์

ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

         ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาสที่ 3/2562 จำนวนรวม 13,124 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 1,704,122,880.21 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 11 กันยายน 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ ‪02-208-6296‬ และ ‪02-208-5751‬
 
#ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน #YourEverydayProgress #ธนาคารธนชาต