+ประชาสัมพันธ์

มาเป็น พิธีกรมืออาชีพ ได้ทั้งงานสนุกและมีสาระ

เปิดประสบการณ์พิธีกรชั้นนำของเมืองไทย ที่มีผลงานในเวทีระดับประเทศ สู่ห้องเรียน MCOT ACADEMY

26-27 กันยายน 2562 นี้ พบกับ หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ รุ่น 5  เรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรมืออาชีพ สอนโดย :

  • คุณศรัยฉัตร กุญชร จีระแพทย์
  • คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์
  • คุณพัชชลัยย์ แก้วทิพรัตน์
  • คุณวศิน บุณยาคม
  • คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

            ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ที่https://mcotacademy.mcot.net/program.php?program_id=6