+รอบกรุง

จุติ สั่งเยียวยา ผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้ในชุมชนภูมิจิตร

         จากกรณีข่าว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนแออัด มีบ้านปลูกติดกันหลายหลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ เกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันจำนวนมาก ตรวจสอบพบมีบ้านได้รับความเสียหายจำนวน 8 หลังคาเรือน ไฟไหม้ทั้งหมด มีครอบครัวไทยและต่างชาติร่วมทั้งสิ้น 19 ครอบครัว เป็นครอบครัวครัวไทย 15 ครอบครัว ซึ่งตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือ คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประกาศ นโยบาย “รถดับเพลิงให้กับความทุกข์ของคนในสังคม” ได้สั่งการไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ให้การช่วยเหลือ

ดยเมื่อวันที่1ส.ค.ที่ผ่านมา นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) ร่วมกับนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ และนายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นตัวแทนรัฐมนตรี ในการส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เงินเยียวยาอย่างเร่งด่วน ที่สำนักงานเขตคลองเตย ในเบื้องต้นแต่ละรายจะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ครอบครัวละ 3,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. จะติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป♦