วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

สค.เสวนาสังคมไทยไร้ความรุนแรง

             (6ก.ค.62) เวลา 09.00น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต มอบหมายให้นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง Stop Violence 2019 และข้อเสนอเชิงนโยบาย ในงาน Thailand Social Expo 2019 พร้อมด้วยวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย นายสาโรช นักเบศร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหารสถาบันRLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายก อบต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และนายบัณจบ ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการ สสว. 8 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาชน เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 7 อาคาร Challenger Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี