วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+สภาพอากาศ

สัปดาห์นี้ ต้องจับตา “หย่อมความกดอากาศต่ำ” ในทะเลจีนใต้

          การคาดการณ์ฝน ช่วงวันที่ 1-4 ส.ค.2562 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน อาจทวีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน2มจะเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนาม จากนั้นจะอ่อนกำลังลงบริเวณประเทศลาวตอนบน ส่งผลประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะแนวรับลมมรสุมในด้านตะวันออกของประเทศ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้ขอให้ติดตามการคาดการณ์และทิศทางการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิด