+ภาพข่าว

เปิดฤดูท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่า“ตะกั่วป่า”

       เมื่อวันที่ 23มิ.ย.62 ททท. ร่วมกับจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เปิดตัวโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า ถนนคนเดินเมืองเก่าตะกั่วป่า ฤดูฝน  ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิดเที่ยวใต้… ไม่ได้มีดีแค่ทะเล #ชีพจรลงSouth @greenseason โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระจายรายได้สู่ย่านชุมชนตะกั่วป่าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มาเป็นประธานฯ มีนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มาร่วมงานกว่า 3,000 คน โดยงานนี้จะจัดต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์จนถึงเดือนสิงหาคม 2562