ภาพข่าว

การบินไทยรับรางวัล

         การบินไทยรับรางวัล Best Intercontinental Airline จาก The Grand Travel Awards


         นางสาวพลอยไพลิน ภมรมนตรี ผู้จัดการทั่วไปประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด ( Best Intercontinental Airline) จากการประกาศรางวัล The Grand Travel Awards โดยมี นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์