วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

มูลนิธิใจกระทิง มอบ 6 ลบ.ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กไทย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP และประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิงได้กล่าวถึงที่มาของการสนับสนุนดังกล่าวว่า “เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม  ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นพลังของครูผู้นำฯ และศิษย์เก่า ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่กล้าจะทำความดีเพื่อคนอื่น ในการร่วมสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน”คุณสราวุฒิกล่าวต่อว่า“เรื่องของการศึกษาคือหนึ่งในเสาหลักของมูลนิธิใจกระทิง และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นองค์กรชั้นนำที่พัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชนอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่องเพื่อยกระดับความเสมอภาคของการศึกษาไทยเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นของเด็กไทยทุกคนและทุกพื้นที่ของประเทศ และพลังของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะช่วยเติมเต็มเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นไปได้”

นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เสริมว่า “มูลนิธิใจกระทิงและทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีความเชื่อร่วมกันว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมสำหรับเด็กไทยทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากภูมิหลังใดก็ตาม เราขอขอบคุณมูลนิธิใจกระทิงที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการสรรหาครูผู้นำฯที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแรงเครือข่ายศิษย์เก่าของเรายิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนของมูลนิธิใจกระทิง ยังช่วยให้เราสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นจังหวัดนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเติมจากหกจังหวัดที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน”

ด้วยภาคอีสานเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการด้านการศึกษาเป็นลำดับต้นของประเทศ การสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ขยายการทำงานไปสู่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นก้าวแรกของการขยายพื้นที่โรงเรียนไปสู่ภาคอีสาน ผ่านการทำงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะเข้าไปพัฒนานักเรียนกว่า 12,000 คน ทำงานร่วมกับครูในระบบ 333 คน จาก 29 โรงเรียน โดยในอนาคต ทางมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้วางแผนการสร้างความเข้มแข็งกับโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นต่อไป