+ประชาสัมพันธ์

บสก.8 ชวนฟังเสวนาสาธารณะ “Hate Speech บนโลกออนไลน์..บาดแผลร้ายที่ใครต้องรับผิดชอบ”

        ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.)รุ่นที่ 8 สถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง เสวนาสาธารณะ “Hate Speech บนโลกออนไลน์..บาดแผลร้ายที่ใครต้องรับผิดชอบ” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ.อสมท.ในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. เวลา 09.00-12-00 น.  เข้าร่วมงานฟรี!! รีบลงทะเบียนด่วน หรือโทร. 02-241-3905