-Healthy

ฝนมา..เตือนอย่าชะล่าใจ “โรคฉี่หนู” ครึ่งปีนี้ป่วย737ราย ตายแล้ว 9คน

        นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 737 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 19.95) จังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ พังงา และยโสธร โดยผู้ป่วยเกือบครึ่งอยู่ในอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 45.6)


นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนและฤดูกาลทำนา จึงคาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่อาจสัมผัสกับเชื้อโรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า การป้องกันโรคไข้ฉี่หนูทำได้โดยการกำจัดหนู ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญที่นำโรค หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อ โดยการสวมถุงมือ สวมรองเท้าบูทขณะทำงานสัมผัสดินและน้ำ หากจำเป็นต้องลุยน้ำที่ท่วมขังด้วยเท้าเปล่า ต้องระวังอย่าให้ผิวหนังที่เป็นแผลหรือรอยถลอกโดนน้ำ แล้วรีบล้างส่วนที่สัมผัสกับน้ำด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งทันที

หากประชาชนมีอาการของโรคไข้ฉี่หนู ได้แก่ ไข้หนาวสั่น ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดบริเวณน่องหรือโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”