วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดให้ทุนการศึกษา 50 เปอร์เซ็นต์ 4 หลักสูตร

          กรุงเทพฯ (27 พฤษภาคม 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasart School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 50% ของค่าธรรมเนียมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน 4 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (IPEN-IEE) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFT-EN) และวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) ผ่านระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยนักเรียนจะได้รับทุนทันทีเมื่อผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในกรณีเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสอบ PAT3 110 คะแนนขึ้นไป และเมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องคงเกรดเฉลี่ยสะสมต่อปีไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนต่อในปีถัดไป ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อรับทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ติดตามข่าวสาร รายละเอียดการรับสมัคร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.engr.tu.ac.th/ และ Facebook fanpage ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT