วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ครั้งแรก

          กรุงเทพฯ (27 พฤษภาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ. ลำพูน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานวันมาฆบูชาโลก และการฟื้นฟูเวฬุวันมหาวิหาร ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ณ ราชกีร์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์