วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+Local-newsnorthern-news

สสจ.เชียงราย จัดกิจกรรมดีๆ ชวนประชาชนมีสุขภาพดีตลอดปี

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จัดกิจกรรม “ปีใหม่วิ่งปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (ลดหวาน มัน เค็ม) เป็นจุดเริ่มต้นดูแลสุขภาพในช่วงปีใหม่นี้

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะไม่นำไปสู่ความเสื่อม ความเดือดร้อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของประชาชนชาวเชียงรายที่ใส่ใจรักสุขภาพ เข้าวัดสะสมบุญและเป็นการรักษาศีลข้อที่ 5 คือ งดเหล้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำเมาและสารเสพติดทุกชนิด

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังมีการคุมเข้มมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใน เวลา 11.00 น.-14.00 น. และ 17.00น.-24.00 น. เท่านั้น ตลอดจนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ โดยผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีดังกล่าว ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://tas.go.th ผ่านโปรแกรม TAS หรือ โทร. 0 2590 3342 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422