วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+Local-newsnorthern-news

“ป่อเต็กตึ๊ง” ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย ชาวแม่ระมาด

(20 พ.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดย นายชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยและอัคคีภัยที่ผ่านมา จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน    

       โดยมอบเงินให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 5 ราย รายละ 10,000 บาท และผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 58,000 บาท และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล มอบเงินสมทบอีกจำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินในการสงเคราะห์ทั้งสิ้น 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัดร่วมมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก