วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+

ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562

          นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ Osteoporosis Treatment and Management โดยมี นพ.กิตติ วรวุฒางกูร หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กล่าวรายงาน

            การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุน และการป้องกันภาวะกระดูกหักซ้ำอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม.เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา