-Local-news

ฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เข้มข้น สมจริง ประทับใจ ไทย-จีน

          การปฏิบัติที่สำคัญของหมวดฝึกนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกเมืองจ้านเจียง  มณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ในปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีการใช้กำลัง หรือการปฏิบัติการสันติภาพในเขตที่มีการสู้รบ การปฐมพยาบาล การลำเลียง ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องนำผู้บาดเจ็บออกมาทำการรักษาให้เร็วที่สุด

            ในการฝึกเมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 ในภาคเช้า กำหนดการฝึกในหัวข้อ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ โดยฝ่ายไทยเป็นผู้รับผิดชอบ มี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน (พัน.พ.กรม สน.ฯ)  เป็นผู้บรรยายถึงสถานการณ์การปฏิบัติต่างๆ

            ต่อมาเวลา 10.00-10.30 น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน/รองผู้อำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคำนับ รองเสนาธิการ กองทัพปลดปล่อย สปจ. และในภาคบ่ายทำการฝึกแลกเปลี่ยนการต่อสู้ป้องกันตัว โดยฝ่ายไทยได้นำศิลปะ แม่ไม้มวยไทยมาแนะนำให้กับทหารนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (นย.สปจ.) มี น.ท.ณัฐพงศ์ แสนแก้ว หน.แผนกวิชาการรบพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหัวข้อการฝึก ได้รับความสนใจจากฝ่ายจีนเป็นอย่างมาก และทำการลงฝึกซ้อมกับฝ่ายจีน ซึ่งฝ่ายจีนได้สนใจตั้งใจจริงจังในการฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่ง

            การฝึกผสมของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อสากลว่า “BLUE STRIKE 2019”  ระหว่างวันที่ 2– 8 พ.ค. 62 รวม 7 วัน ในส่วนของกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 และหน่วยบัญชาการนาวิโยธิน จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก โดยมี พล.ร.ต.ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2  เป็นผู้อำนวยการฝึก มีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวรเรือหลวงบางปะกง และกองกำลังทางบก ของหมวดฝึกนาวิกโยธิน รวม 410 นาย แบ่งเป็นฝ่ายอำนวยการฝึก 30 นาย กำลังพลในเรือ 280 นาย และหมวดฝึกนาวิกโยธิน 100 นาย

 นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645