วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคม

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย-สิ่งของพระราชทานมอบให้คนพิการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 พ.ค.2562 ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากนั้น อธิบดี พก. นำผู้บริหารร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก.

 

สำหรับต้นรวงผึ้ง ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กอปรพระราชกรณียกิจในที่ใด จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย

จากนั้น เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน โดยมี อธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย และนายคำพา แก้วจีน คนพิการโยกรถเข็นจากจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนคนพิการ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน โดยในพระราชกระแสทรงชมเชย มีความว่า

“ตามที่ กลุ่มบุคคลพิเศษได้รวมตัวกัน เพื่อร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมถึง นายคำพา แก้วจีน ซึ่งเดินทางด้วยการโยกวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกมายังกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร ด้วยใจภักดิ์และมุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง การนี้ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและทรงชื่นชมในความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอันสูงสุด มา ณ ที่นี้”

ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปีติ ยินดี แก่คนพิการอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่าง มีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ