+LIFESTYLE

แจ๋วจริง!”หัตถศิลป์ไทย” ไปอวดโฉม @ปารีส

          ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้รับเชิญจาก Ateliers d’Art de France ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านศิลปะที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งมากว่า 150 ปี และมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ มากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ให้ร่วมแสดงในงาน“Revelations 2019” ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะร่วมสมัย (Fine Art) ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของโลก
ศิลปินทั่วโลกและบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ อาทิ นักสะสม สถาปนิก แกลเลอรี่ ดีไซเนอร์ และผู้ทำงานศิลปะจากทั่วโลก ต่างปักหมุดอย่างใจจดจ่อ เพื่อเข้าร่วมชมผลงานของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยกว่า 500 คนจาก 33 ประเทศ โดยคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ร่วมชมงานใน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 จำนวนมากกว่า 40,000 คนและมีการเผยแพร่การจัดงานผ่านสื่อสำนักต่าง ๆ จากทั่วโลกกว่า 600 รายโดยในวันที่ 22 พฤษภาคมเปิดให้สื่อมวลชน ผู้ที่อยู่ในวงการมืออาชีพร่วมงาน และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562
ภายในงานยังเป็นแหล่งรวมศิลปินและผู้ที่รังสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีที่แต่ละประเทศได้แสดงศักยภาพและมุมมองที่มีต่องานศิลปะร่วมสมัยแก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะได้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมฟังมากกว่า 4 พันคน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “Thai Fine Craft”เพื่อให้นานาชาติได้เห็นมุมมองของงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ปรับตัวตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบททางสังคมในยุคปัจจุบัน
ไปร่วมชื่นชมงานศิลปหัตกรรมสวยๆร่วมสมัย และให้กำลังใจคนไทยในเสวนาบนเวทีโลกได้ที่ กร็องปาเล ปารีส ตั้งแต่วันที่ 23-26 พค นี้