วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+Local-newsnorthern-news

ชาวทุ่งหลุก ร่วมทำดีเสริมวาสนาปีใหม่เมือง สร้างฝายแก้ภัยแล้ง

         อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2562 นางบุญศรี แสนหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ช่วยทั้งสองคน นายวีระชัย ศรีสมบัติ สมาชิกอบต . ร่วมกับราษฏรบ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจทำดีในวันปีใหม่เมืองหรือมหาสงกรานต์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเอง ด้วยการร่วมกันทำฝายกักเก็บน้ำปิงบริเวณข้างวัดทุ่งหลุก พื้นที่รับน้ำจากการกักเก็บทำฝาย หมู่ที่ 3, 7, 9 บ้านม่วงฆ้อง บ้านดง บ้านทุ่งหลุก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกนา พันกว่าไร่ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนได้ด้วย


ที่สำคัญได้เห็นน้ำใจของชาวบ้าน ที่มากันแทบทุกคน ช่วยกันลงหลักปักแนวแล้วนำกระสอยทรายช้อนทับเป็นชั้นๆ เพื่อให้รองรับน้ำและยกระดับสูงขึ้นสามารถที่จะผันเข้าสู่แปลงเกษตรกรรมได้เพื่อคลายและแก้ปัญหาในช่วงแล้ง เป็นการสร้างฝายจากภูมิปัญญาชาวบ้านตามหลักการสร้างฝายด้วยการลงปักหลักไม้ไผ่แบบโบราณ
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว