+ภาพข่าว

ครูฯ SACICT ระดมสมองต่อยอด Cross Cultural Crafts 2019

      วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วม ภายหลังจากที่คณะครูฯ ของ SACICT ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการ Cross Cultural Crafts 2019 หรือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านงานไม้ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
     ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันวิธีคิดเทคนิคและเครื่องมือ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับ รวมทั้งมุมมองแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างไปจากเดิม รวมไปถึงแนวทางในการต่อยอดร่วมกันกับประเทศพันธมิตร เช่น การจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งโอกาสทางการตลาด พร้อมสรุปโอกาสและความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมืออื่นๆในอนาคต
เมื่อได้มีการประมวลผล เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ทำการบ้านอย่างเข้มข้นแล้ว ในระหว่างนี้คณะครูฯ จะได้ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานแบบนอกกรอบ โดยผลงานจะเสร็จสิ้นและอวดโฉมให้ได้เห็นกันในงาน Crafts Trend Show ในเดือน มิถุนายนนี้