+รอบกรุง

สธ.จับจริง ร้านขายเหล้าเกินเวลา พบผิดทั้งกม.คุมเหล้า-บุหรี่

          กระทรวงสาธารณสุข (30 มี.ค.2562) เมื่อช่วงเวลา 00.50 น. กรมควบคุมโรค นำทีมโดย นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิติกรสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมปฏิบัติเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
          ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวทำผิดตามกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และพบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ในส่วน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 พบผู้ดำเนิน การสถานประกอบการกระทำความผิด มาตรา 43 ไม่จัดให้บริเวณร้านซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมาตรา 46 เจ้าของร้านไม่ควบคุม ห้ามปราม ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งขณะลงพื้นที่ยังพบลูกค้า และพนักงานของร้านสูบบุหรี่ภายในบริเวณร้าน ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 42 สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่ โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หรือโทร. 02 590 3342 และสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422