ภาพข่าว

ทาทา สตีล ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในภาคใต้

                นายศิโรโรตม์  เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) ส่งมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะลิบง จังหวัดตรัง โรงเรียนบนเกาะที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูจากมูลนิธิชัยพัฒนาสืบเนื่องจากผลกระทบธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อปี 2547 และเป็นหนึ่งใน 5 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดตรังที่บริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือให้ในโครงการนี้ตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ภายในมุมหนังสือประกอบด้วยชั้นหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ รวมถึงสื่อการเรียนรู้และหนังสือที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้สำคัญ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก