วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

รพ.สิรินธร จับมือ กทม-มจล.ร่วมพัฒนาทางการแพทย์

          นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมงานลงนามสัญญาความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษาด้านการแพทย์ รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณาจารย์จากทั้ง 2 หน่วยงาน

         ด้วยการนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี และความรู้ทางการแพทย์ มาบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นแพทย์นวัตกรรมรักษาคนไข้ และสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต โดยมีศาตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนาม และมีนายแพทย์สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องออดิทรอเรียม คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562