ภาพข่าว

สจล.จับมือสวิส ผุดหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม

           ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. (ที่ 4 จากซ้าย) และนายเฮนริช ไมสเตอร์ ประธานสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรมนานาชาติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562