+ภาพข่าว

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ จัดประชุมสามัญประจำปี 2562

          กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมี นายประดาบ พิบูลสงคราม และ นายนพปฏล คุณวิบูลย์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องแคเวิร์น  โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ที่ผ่านมา