+ภาพข่าว

รพ.สิรินธรคว้ารางวัล พัฒนาระบบไลน์ช่วยเตือนผู้ป่วยวัณโรค

          นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาล เข้ารับรางวัลทุนสนับสนุนผู้ชนะอันดับ 1 TB Grant 2018 “สถานการณ์วัณโรคประเทศไทย และการประกาศทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อประเทศไทยปลอดวัณโรค” ของสมาคมปราบวัณโรค ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ในชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค” เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา

                ทั้งนี้ พญ.ชุลีกร โสอุดร อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร ใช้ระบบ LINE TB Clinic Sirindhorn Hospital เนื่องจากโรงพยาบาลสิรินธรได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาระบบไลน์ที่เป็นการตอบโจทย์การเข้าถึงผู้ป่วยและคนใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งในระบบไลน์มีการสื่อสารระหว่างแพทย์ และทีมพยาบาล กับผู้ป่วย เพื่อสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเรื่องอาการของโรคหรือผลข้างเคียงจากยาพร้อมมีการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพในรักษาด้วยการแจ้งเตือนการกินยาวัณโรคอัตโนมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนวันนัดพบแพทย์ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยทานยาต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่ขาดยาและไม่ขาดนัด จนสามารถสร้างความพึงพอใจและมั่นใจในการรักษาด้วยระบบไลน์ควบคู่กับการรักษาแบบทั่วไป