วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

สค.จัดรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2562

           กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานในพิธี ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหารและบุคลากร สค. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยขอให้ทุกคน ขอให้ชาวสค.ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีกิจกรรมที่ดี นำมาเล่าสู่กันฟัง ถึงสิ่งดีดีในวันปีใหม่ของไทย และในวันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว ขอให้ทุกคนได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างพื้นฐานครอบครัวให้มีความสุข และขอให้ยึดมั่นในประเพณีไทยที่ดีงาม ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ปลอดเหล้า และที่สำคัญต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

                ทั้งนี้ สค. ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของบุคลากร สค. อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีบุคลากร สค.เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค.เมื่อวันที่11 เม.ย.ที่ผ่านมา