-EconomicsTransportation

รฟท.แจ้งปรับเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษ “ไทย-สปป.ลาว”

            ตั้งแต่วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)จะปรับเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษโดยสารที่ 913/914 และ 917/918 (ไทย-สปป.ลาว) เป็นขบวนรถรวม(พ่วงรถนั่งพัดลมชั้น 3 รวมกับรถสินค้า) เดินระหว่าง หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคาย ตามกำหนดเวลา ดังนี้.-
+ขบวนรถรวมที่ 481 หนองคาย ออก 07.30 น.ท่านาแล้ง ถึง 07.45 น.
+ขบวนรถรวมที่ 482 ท่านาแล้ง ออก 10.00 น.หนองคาย ถึง 10.15 น.
+ขบวนรถรวมที่ 483 หนองคาย ออก 14.45 น.ท่านาแล้ง ถึง 15.00 น.
+ขบวนรถรวมที่ 484 ท่านาแล้ง ออก 17.30 น.หนองคาย ถึง 17.45 น