-Local-newsnorthern-news

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกชั่วคราว

            เชียงใหม่( 10 ส.ค.2562) นายกริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ที่ปิดเป็นการชั่วคราว ดังนี้
          1) เส้นทางศึกษารรรมชาติผาดอกเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
          2) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯที่ อน.3 (แม่ยะ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อปริมาณน้ำในลำธารเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวตังกล่วอยู่ในระดับปกติแล้ว อุทยานแห่งชาติตอยอินทนนท์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งทันที

ที่มา-ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช