-Local-news

กรมอุตุฯ เตือน บางพื้นที่ระวังฝนทิ้งช่วง แนะกักเก็บน้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนเกษตรกรในบางพื้นที่ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสี่ยงหลังจากนี้ ฝนอาจทิ้งช่วง ดังนั้น เพื่อป้องกันเกิดภาวะแล้ง ขาดน้ำ จึงควรรีบกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ยังมีฝนตกในขณะนี้