วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ภาพข่าว

SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ “งานผ้าปะลางิง”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม CSR จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการ SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ “งานผ้าปะลางิง” ซึ่งมีการบรรยาย และศึกษาเรียนรู้ “งานผ้าปะลางิง” ณ กลุ่มชุมชนผ้าศรียะลาบาติก จ.ยะลา โดยครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2560 ประเภทเครื่องทอ (ผ้าปะลางิง) ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การสร้างสรรค์ผ้าปะลางิง โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ อาทิ กลุ่มสมาชิกชุมชนผ้าศรียะลาบาติก จ.ยะลา กลุ่มสมาชิกธาตุดินใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสมาชิกจักสานบ้านทุ่ง ครูสมปอง จ.ปัตตานี กลุ่มสตรีบ้านแบลาที (ตัดเสื้อ) จ.ยะลา และตัวแทนศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคม วานีตา เพื่อนำองค์ความรู้ และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนซึ่งเป็นการบรรยาย และร่วมเรียนรู้ (ภาคทฤษฎี) เรื่อง “งานผ้าปะลางิง”

#SACICT #SACICTจิตอาสา