วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-EconomicsSME

หนุนรบ.ยกระดับเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ของราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่เวทีโลก

เชียงใหม่(20 มกราคม 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร.) นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเดินทาง

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ และธุรกิจไม้ดอกที่มีความเติบโตทั่วโลก ทั้งนี้ ไทยมีการนำเข้าส่งออกไม้ดอกเป็นอันดับ 7 ของโลก มีมูลค่าการนำเข้า 615 ล้านบาท ส่งออก 1,896 ล้านบาท และขอให้รัฐบาลขยายการสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจไม้ดอกในประเทศเติบโตได้มากขึ้นในระดับโลก จากนั้นได้เข้าพูดคุยประเด็นส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ และการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก รวมทั้ง พบปะกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้นำผลผลิตทางการเกษตร มาจัดบูธแสดง อาทิ กลุ่มไม้ดอกจากโครงการบ้านไร่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบ bio reactor การเพาะปลูกวาซาบิในประเทศ การผลิตลาเวนเดอร์ บีโกเนีย และลิลลี่ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสถานีการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตัวอย่างเช่น กาแฟภูพยัคฆ์ ปางขอน ผ้าทอมือบ้านขุนแตะ น้ำผึ้งจากดอกกาแฟ ฯลฯ

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ฯ สาขา อาทิ กาแฟเทพเสด็จ ผลิตภัณฑ์ชาเชียงดา สมุนไพรลูกประคบ กบชำแหละสดแช่แข็ง ฯลฯ พร้อมทั้งพูดคุยประเด็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน.