วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

ประกาศปิดศึกษาธรรมชาติและพักแรม ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย หลังช้างทำร้ายนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้ลงนามท้ายประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เรื่อง ปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก โดยระบุข้อความว่า

ตามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก พร้อมทั้งได้กำหนดข้อปฏิบัติในการศึกษาธรรมชาติและพักแรม ประจำปี พ.ศ.2564 – 2565 โดยกำหนดให้มีการเข้าศึกษาธรรมชาติระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

เนื่องจากวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 00.30 น.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุนักศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเข้าศึกษาธรรมชาติ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง บริเวณลานกางเต็นท์ที่กำหนดไว้ ขณะพักแรมได้ประสบเหตุถูกช้างป่าเข้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มีการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่าบริเวณโดยรอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ช้างป่าเริ่มมีแนโน้มในการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาอาศัยแหล่งน้ำและแหล่งอาหารในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจองมากยิ่งขึ้น หากเปิดให้มีการทำกิจกรรมศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ โดยกลุ่มคนจำนวนมากอย่างต่อเนื่องต่อไป จะเกิดความยากต่อการควบคุมและดูแลสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดต่อนักศึกษาธรรมชาติ ลูกหาบ และพนักงานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาธรรมชาติ และเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากช้างป่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจึงขอประกาศปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#ปิดดอยม่อนจอง
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
#เชียงใหม่
#ช้างทำร้ายคน
#ลานกางเต็นท์
#เส้นทางศึกษาธรรมชาติ