วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

ประชาชนแห่รับบริการ “ศูนย์อาชีวะอาสา” วันเดียวยอดพุ่ง 4,245 คัน

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562” โดยนำนักเรียน นักศึกษา และครู แผนกวิชาช่างยนต์ ของสถานศึกษาในสังกัดกว่า 50,000 คน ทั่วประเทศ ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนระหว่างการเดินทางไป – กลับภูมิลำเนา เพื่อให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 255 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. บนถนนสายหลัก และสายรอง ทั่วประเทศ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 สรุปยอดรวมการให้บริการในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่นๆ จำนวน 4,245 คัน ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้วันละ 3,000 คัน  ทั่วประเทศ และคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวด้วยพาหนะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จำนวนมาก โดยพาหนะประเภทรถยนต์ จะมาใช้บริการตรวจสภาพยางมากที่สุด รองลงมาเป็นตรวจน้ำมันเครื่อง ความสกปรกของน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพไส้กรองอากาศ และประเภทรถจักรยานยนต์ มารับบริการตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และความสกปรกของน้ำมันเครื่องมากที่สุด รองลงมาเป็นการตรวจสภาพยาง และเบรก ส่วนการบริการด้านอื่น ๆ ภายในศูนย์ มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 4,340 คน ใช้บริการเครื่องดื่ม อาทิ น้ำชา กาแฟ ผ้าเย็น น้ำเย็นมากที่สุด รองลงมาเป็นการสอบถามข้อมูลรายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถ นั่งหรือนอนพักผ่อน สอบถามข้อมูลเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว และชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูป

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์อาชีวะอาสา 5 อันดับสถานศึกษา ที่มีผู้ใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 75 คัน รองลงมาคือ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จำนวน 54 คัน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 53 คัน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 52 คัน และวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 คัน ส่วน 5 อันดับสถานศึกษาที่มีผู้ใช้บริการด้านอื่นๆ มากที่สุด อันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รองลงมาเป็นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จ.ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา” จากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ ซึ่งศูนย์อาชีวะอาสาจะมีจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง ก่อนถึงจุดบริการ จะมีป้ายบอกระยะ 1 กิโลเมตร / 500 เมตร / ถึงจุดบริการแล้ว “อาชีวะอาสา” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนอาชีวะ 1156 หรือโทรศัพท์ 085-906-5499