วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ผู้ว่าฯ มุกดาหารส่งคาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่2567 จากใจชาวมุกดาหาร ถึงมือกลุ่มเปราะบาง 1,076 ราย

มุกดาหาร (5 มกราคม 2567) เมื่อช่วงเช้า นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปล่อยคาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่ 2567 จากใจชาวมุกดาหาร ออกจากหน้าศาลากลาง เพื่อส่งมอบให้กลุ่มเปราะบาง ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 1,076 คน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้ดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมอบหมายให้ รองผู้ว่าฯ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาขาด แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านตำรวจ จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอ่านจดหมายอวยพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ส่งคำอวยพร ความปรารถนาดี ความห่วงใยและของขวัญปีใหม่ ไปยังพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางครั้งนี้ ขอให้มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังกายที่เข้มแข็ง มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวมีความอบอุ่นตลอดปีพุทธศักราช 2567 และตลอดไป

สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เดินทางมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ณ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี สร้างขวัญ กำลังใจและความประทับใจแก่ผู้รับมอบเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระวิฑูรวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ยังได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่กลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารอีกด้วย
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน