วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-LIFESTYLEtravel

“เกาะหมาก” คว้าตราสัญลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ต้นแบบการจัดการขยะ ขานรับนโยบาย BCG

กทม. (8 ก.พ.2566) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการส่งมอบตราสัญลักษณ์ เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2022 Green Destinations Top 100 Stories) ต้นแบบการจัดการขยะ ตอบนโยบาย BCG โดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก
สู่การตลาด เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาและยกระดับเกาะหมาก ตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ GSTC ให้มีความสะอาด สะดวก และปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ในปี 2564 เกาะหมาก จ.ตราด ได้ขึ้นแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) แห่งแรกของไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยถูกจัดให้อยู่หมวดหมู่ของ Good Practice Story และ Government, Reset & Recovery (การฟื้นฟู) และ ททท.ได้เล็งเห็นการส่งเสริมการตลาด และยกระดับสังคมคาร์บอนต่ำ Low Carbon Destination นำเข้าสู่กระบวนการเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดตรียมเส้นทางท่องเที่ยวเกาะหมาก และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ผนวกกับการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการตระหนักในการมีส่วนร่วมของการรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละเส้นทางท่องเที่ยวจะแสดงค่าปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนเทียบเท่าต่อหน่วยเป็นกิโลคาร์บอน

ทั้งนี้ 2022 Green Destinations Top 100 Stories เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การประกาศผลครั้งนี้ จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยทั้ง 3 แห่ง กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนสำหรับนักเดินทางระดับคุณภาพต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดรับการโหวตคะแนนจากนักท่องเที่ยว people’s choice award Top 100 Green Destination ซึ่งจะมีการประกาศผลในงานมหกรรมส่งเสริมการขายระดับโลก ITB Berlin 2023 ที่จะถึงนี้